HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Morimachi

Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food

Morimachi

French

Mikura-no-sanso イメージ写真

Katsuhiro Imai

Mikura-no-sanso

1099-3 Mikura Aza Kawa no Sawa, Morimachi, Shuchi-gun

Desserts

Nakajimaya, Ltd. イメージ写真

Motoki Nakajima

Nakajimaya, Ltd.

1555-2 Mori, Morimachi, Shuchigun

Kasho Asaoka, Ltd. イメージ写真

Hideaki Asaoka

Kasho Asaoka, Ltd.

389-1 Kusagaya, Morimachi, Shuchigun

Search

Genre
Location
West
Central
East
Izu
Outside Shizuoka
Year of Award
Craftsman Name
  • Halal Portal Site

HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Morimachi