HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Makinohara

Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food

Makinohara

French

Jeu de Paume Café Restaurant イメージ写真

Kazumi Haraguchi

Jeu de Paume Café Restaurant

558-1 Shinsho, Makinohara-shi

Chinese

Suehiro-hanten Furaibo イメージ写真

Tomoyoshi Masuda

Suehiro-hanten Furaibo

1575-1 Hazu, Makinohara-shi

Desserts

Furusato-sokadokoro  Senshodo イメージ写真

Kazuhiro Suzuki

Furusato-sokadokoro Senshodo

239-1-2 Katsuma, Makinohara-shi

Soka-kikun Okashitsukasa Ogiya イメージ写真

Katsutoshi Takahashi

Soka-kikun Okashitsukasa Ogiya

4 Fukuoka, Makinohara-shi

Torindo Kashiho イメージ写真

Shigemi Yamashita

Torindo Kashiho

925-2 Jitogata, Makinohara-shi

Search

Genre
Location
West
Central
East
Izu
Outside Shizuoka
Year of Award
Craftsman Name
  • Halal Portal Site

HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Makinohara