HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Minami Izu

Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food

Minami Izu

Japanese

Kyodo-kappo Izu-no-aji Okada  イメージ写真

Minoru Ozawa

Kyodo-kappo Izu-no-aji Okada

307-1 Minato, Minami Izu-cho, Kamo-gun

Western

Chisana-yado & Restaurant Shiinokiyama イメージ写真

Isao Suzuki

Chisana-yado & Restaurant Shiinokiyama

2222-2 Ihama, Minami Izu-cho, Kamo-gun

Search

Genre
Location
West
Central
East
Izu
Outside Shizuoka
Year of Award
Craftsman Name
  • Halal Portal Site

HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Minami Izu