HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Shigeru Nakano

Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food

Shigeru Nakano

イメージ写真
Craftsman NameShigeru Nakano
Restaurant NameNakaju Japanese Cuisine
Location768 Dobara, Yaizu-shi 425-0055
Tel054-623-4568
URLhttp://nakajyuu.jp
Open in New Window

With the Assistance of: Shizuoka Gourmet Guide 200 Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capitol of Food

Craftsmen in Yaizu

12Craftsmen

French Kitchen Naru イメージ写真

Takashi Naruoka

French Kitchen Naru

Yaizu Grand Hotel イメージ写真

Masami Fukuchi

Yaizu Grand Hotel

Yaizu Sichuan Fandian & Gardens イメージ写真

Masami Kuboyama

Yaizu Sichuan Fandian & Gardens

Suzuki Kashiho イメージ写真

Yoshinori Suzuki

Suzuki Kashiho

Yaizu Grand Hotel イメージ写真

Taketsugu Ochiai

Yaizu Grand Hotel

Learn More

Japanese Cuisine Craftsmen

186Craftsmen

Sakana-ryori-senmon Totoichi イメージ写真

Kentaro Nakamura

Sakana-ryori-senmon Totoichi

Sushi-dokoro Yamashichi イメージ写真

Tomoko Yamazaki

Sushi-dokoro Yamashichi

Tsumagoi Resort Sai no Sato   イメージ写真

Ryo Utsumi

Tsumagoi Resort Sai no Sato

Learn More

  • Halal Portal Site

HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Shigeru Nakano